האגודה הארכיאולוגית הישראלית - דמי חבר לשנת 2024
מחיר ליחידה - 200 ש"ח
סה"כ לתשלום - 200 ש"ח
לרכישה
דמי חבר שנתיים

* התשלום הינו לשנה קלנדרית (מה-01/01 עד ל-31/12).

 

הצהרת חברות

בתשלום דמי החבר הנני מאשר את בקשת ההצטרפות לחברות באגודה, עפ״י הנוסח הבא, כפי שקבוע בתקנון האגודה:

 

אני, שפרטי מופיעים במסמך זה, מבקש להיות חבר באגודה הארכיאולוגית הישראלית. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

 

 

פרטי עסקה
200 ש"ח
פרטי משלם
פרטים נוספים
bit
`