הרשמה לארגון המניפה
מחיר ליחידה - 250 ש"ח
תשלום שנתי לארגון המניפה מקנה לך חברות שנתית בארגון הגג לדולות ומקצועות הלידה.
הכוללת הטבות, כנס שנתי, עזרה ראשונה, גב מקצועי ועוד...
סה"כ לתשלום - 250 ש"ח
פרטי עסקה
250 ש"ח
פרטי משלם
פרטים נוספים
bit
`