Co.Do

ליווי אקדמי
מחיר ליחידה - 275 ש"ח
הנחה של 20% ברכישת סל של 4 שיעורים לפחות
סה"כ לתשלום - 275 ש"ח
לרכישה
תשלום לפי שעה

ליווי אקדמי

השירות נגבה על בסיס שעתי
ומיועד לכל סוג של סיוע אקדמי, לרבות:
- קריאת ותמצות מאמרים בעברית ובאנגלית
- כתיבה ועריכה אקדמית
- איתור ובחירת מאמרים
- ניתוח מידע איכותני
- ביסוס רציונל מחקרי


 

פרטי עסקה
275 ש"ח
פרטי משלם
bit
`