ליאת גפן הלוחשת לעסקים

מלון העסקים יום שלם לפריצה עסקית
מחיר ליחידה - 2,000 ש"ח
סה"כ לתשלום - 2,000 ש"ח
פרטי עסקה
2,000 ש"ח
פרטי משלם
`