תפקיד ההורים ותפקיד הילדים- כלים לניהול משפחתי
מחיר ליחידה - 70 ש"ח
** תעודת אחריות**
אני בטוחה שתקבלי כלים מההרצאה שתוכלי ליישמם בקלות במשפחה שלך.
סה"כ לתשלום - 70 ש"ח
פרטי עסקה
70 ש"ח
פרטי משלם
bit
`