Co.Do

ליווי אקדמי
מחיר ליחידה - 275 ש"ח
השירות נגבה על בסיס שעתי
ומיועד לכל סוג של סיוע אקדמי, לרבות:
- קריאת ותמצות מאמרים בעברית ובאנגלית
- כתיבה ועריכה אקדמית
- איתור ובחירת מאמרים
- ניתוח מידע איכותני
- ביסוס רציונל מחקרי

** מחיר לשעה אחת 275 ש"ח, ברכישת בנק שעות של מינימום 4 שעות 20% הנחה.
המחירים כוללים מע"מ
סה"כ לתשלום - 275 ש"ח
פרטי עסקה
275 ש"ח
פרטי משלם
bit
`