Co.Do

תוכנית הליווי פוסטדוקטורט ומארי קירי
מחיר ליחידה - 400 ש"ח
סה"כ לתשלום - 400 ש"ח
לרכישה
התכנית הבסיסית

התכנית כוללת 5 מפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים

 

לקריאת תקנון השימוש באתר. 

פרטי עסקה
400 ש"ח
פרטי משלם
bit
`