האגודה לקידום החינוך ירושלים

קורסי קיץ - כישורים
מחיר ליחידה - 100 ש"ח
קורס אחד - 100 ש"ח
2 קורסים - 150 ש"ח
3 קורסים - 200 ש"ח
סה"כ לתשלום - 100 ש"ח
פרטי עסקה
100 ש"ח
פרטי משלם
bit
`