תוכנית ניו מאני
מחיר ליחידה - 2,475 ש"ח
סה"כ לתשלום - 2,475 ש"ח
פרטי עסקה
2,475 ש"ח
פרטי משלם
`