שכר לימוד שנתי תשפ״ב
מחיר ליחידה - 150 ש"ח
עלות חודשית לתלמיד/ה 150 ש"ח
סה"כ לתשלום - 150 ש"ח
לרכישה
עבור כישורים - ביה״ס החרדי המקוון

תשלום שנתי בסך 600 ש״ח, ניתן לחלק עד 4 תשלומים.

"בית הספר יחל לפעול בע״ה בחודש נובמבר. משתתף/ת אשר יבקש להפסיק השתתפותו בקורס המקוון יוכל לעשות זאת בהודעה בכתב עד ליום 25.4.22. הודעת הביטול תכנס לתוקף 7 ימים מיום קבלתה והמשתתף/ת יהיה זכאי להחזר כספי מלא עבור יתרת התשלום לקורס. 

משתתף/ת אשר יבקש להפסיק השתתפותו בקורס המקוון ויודיע על כך לאחר יום 25.4.22 יקבל החזר מלא על יתרת התשלום למעט דמי ביטול בסך 250 ₪ שלא יוחזרו.

 

למען הסר ספק, מובהר כי העברת התשלום לקורס על-ידי המשתתף/ת ו/או מי מטעמו, מהווה הבעת הסכמה להוראות האמורות לעיל. "

 

פרטי עסקה
150 ש"ח
פרטי משלם
פרטים נוספים
לתשלום ב bit
אנא המתן...