שכר לימוד שנתי תשפ״ב
מחיר ליחידה - 1,200 ש"ח
עלות חודשית לתלמיד/ה 150 ש"ח
סה"כ לתשלום - 1,200 ש"ח
לרכישה
עבור כישורים - ביה״ס החרדי המקוון

תשלום שנתי בסך 1200 ש״ח, ניתן לחלק עד 8 תשלומים.

"בית הספר יחל לפעול בע״ה בחודש נובמבר. משתתף/ת אשר יבקש להפסיק השתתפותו בקורס המקוון יוכל לעשות זאת בהודעה בכתב עד ליום 25.11.21. הודעת הביטול תכנס לתוקף 7 ימים מיום קבלתה והמשתתף/ת יהיה זכאי להחזר כספי מלא עבור יתרת התשלום לקורס. 

משתתף/ת אשר יבקש להפסיק השתתפותו בקורס המקוון ויודיע על כך לאחר יום 25.11.21 יקבל החזר מלא על יתרת התשלום למעט דמי ביטול בסך 250 ₪ שלא יוחזרו.

 

למען הסר ספק, מובהר כי העברת התשלום לקורס על-ידי המשתתף/ת ו/או מי מטעמו, מהווה הבעת הסכמה להוראות האמורות לעיל. "

 

פרטי עסקה
1,200 ש"ח
פרטי משלם
פרטים נוספים
אנא המתן...