Co.Do

קודו אונליין מנוי לחודש
מחיר ליחידה - 375 ש"ח
השתתפות במפגשי קודו אונליין המסלול המלא


**תקופת המנוי מתחילה בתאריך בו רכשת את המנוי.
עלות מנוי לחודש אחד - 375 ש"ח לחודש כולל מע"מ.
סה"כ לתשלום - 375 ש"ח
פרטי עסקה
375 ש"ח
פרטי משלם
bit
`