סדנת שימי Shimi Workshop
מחיר ליחידה - 85 ש"ח
מחיר הסדנה 85 ש״ח
The cost of the workshop is 85 Nis
סה"כ לתשלום - 85 ש"ח
לרכישה
בהנחיית יעל בקר With Yael Becker

יום חמישי 4.2.21 20:00-21:30

Thursday Feb 4 8-9:30 pm

טכניקה מהיסוד

של שימי ושימי כתפיים. מעברים רבדים וקומבינציות על מקצבים.

Shimi technique-  sholders and hips, transitions and rythms. 

הסדנה מיועדת לממשיכות ומעלה

The workshop suits intermediate level and up.

פרטי עסקה
85 ש"ח
פרטי משלם
`