אזור המומחים
לכל שאלה תשובה!

במאגר המידע של “משולם” תמצאו את מיטב המומחים ומיטב התשובות ואם לא מצאתם, אז תשאלו ונענה תוך 24 שעות!

מקלט בבית משותף – מחסן או מזבלה?

אתם מכירים את זה יותר מדי טוב. אתם גרים בבית משותף בו אין חדר אופניים או מחסן לכל
דירה – וכידוע כל משפחה שמכבדת את עצמה נתקעת לפחות עם חצי מהפריטים ברשימה
(שנקראת גם "חבל לזרוק") – אז במקום לתקוע במרפסת את העגלה, הסלקל, האופניים ..

משולם
אתם מכירים את זה יותר מדי טוב. אתם גרים
בבית משותף בו אין חדר אופניים או מחסן לכל
דירה – וכידוע כל משפחה שמכבדת את עצמה
נתקעת לפחות עם חצי מהפריטים ברשימה
(שנקראת גם "חבל לזרוק") – אז במקום
לתקוע במרפסת את העגלה, הסלקל, האופניים
עם גלגלי העזר, את גלגלי העזר, העריסה
וכו' - דחפתם אותם למקלט.
 
 
לא רק אתם, גם השכנים. ולא רק את האופניים ואת העגלות, גם את ההליכון ואת הטלוויזיה
הישנה ואת כל שאר הדברים שכואב הלב לזרוק אבל גם אין מקום או חשק לאפסן בדירה.
כתוצאה הפך הבניין באמת לבית משותף, ובהתאם, המקלט הפך למחסן, או למזבלה, ובמקום
לשמש את הדיירים בעת מתקפה, משמש את הג'וקים כל השנה.
 
ומה הבעיה עם זה בעצם?
מקלט בבית משותף נחשב תמיד כרכוש משותף שחובה לשמור עליו במצב המאפשר את
השימוש המיועד לו  - הגנה על דיירי הבית בעת מתקפה או מלחמה.
 
מכך משתמע שאסור להשתמש במקלט כמחסן ולמלא אותו חפצים וחייבים לשמור אותו כל
העת נקי ופנוי. לא רק זאת – העיריה, הרשות המקומית או הג"א כולם מוסמכים לאכוף את
החוק ולבצע ביקורות במקלטים בכדי לוודא שהם תקינים ועומדים בדרישות החוק. הרשות
המקומית רשאית להטיל קנס על מקלט שהפך מחסן (או מזבלה) ולמעשה אם המקלט אינו
תקין מדובר בהפרת חוק שנתפס כהליך פלילי (כמו עבירה על חוקי תכנון ובניה אחרים).
 
ומה ניתן לעשות כדי למנוע מצב זה? האם מותר לנעול מקלט במפתח?
החוק קובע כי על המקלט בבית משותף להיות נגיש ושמיש בכל עת: לא משתמע מכך שאין
להחזיק את המקלט נעול אלא אם יש מפתח לכל המעוניין בגישה למקלט. במידה ומחליטים
לנעול את המקלט ולהשאיר מפתח רק בידי יו"ר ועד הבניין יש לקבל החלטה זו באסיפת
דיירים (ועד הבית לא יכול להחליט על כך). במידה ועוד דיירים בבניין מעוניינים במפתח
למקלט יש לאפשר להם לקבל מפתח כל עוד הם פועלים בהתאם לחוק ומשאירים את
המקלט נגיש ושמיש, או במילים אחרת – פנוי מכל מיטלטלין. ודאו עם כל דיירי הבניין שהם
יודעים לאסוף את רכושם משם, וכדי לאכוף את זה הזמינו או דאגו ליזום ניקוי מקלט שכולל
פינויו פעם או פעמיים בשנה.