אזור המומחים
לכל שאלה תשובה!

במאגר המידע של “משולם” תמצאו את מיטב המומחים ומיטב התשובות ואם לא מצאתם, אז תשאלו ונענה תוך 24 שעות!

המנקה – נותן שירות או עובד מן המניין?

אין דברים רבים שמאגדים דיירים בבניין משותף כמו ניקיון חדרי המדרגות. כשהמנקה עושה
עבודה טובה, כולם מרוצים ממנו, אבל כשהוא רע, כולם שונאים את הועד. אלא שעל ועד הבית
מוטלת אחריות גדולה יותר מאשר להשביע את רצון השכנים במקרה שאיכות ניקיון חדרי 

משולם
אין דברים רבים שמאגדים דיירים בבניין
משותף כמו ניקיון חדרי המדרגות.
כשהמנקה עושה עבודה טובה, כולם
מרוצים ממנו, אבל כשהוא רע, כולם שונאים
את הועד. אלא שעל ועד הבית מוטלת
אחריות גדולה יותר מאשר להשביע את רצון
השכנים במקרה שאיכות ניקיון חדרי
המדרגות לא עומדת בסטנדרטים של חלק
מהדיירים: אחריות מעסיק.
 
 
נכון, לא התכוונתם ולא כיוונתם להיות מעסיק, או להיות הבעלים של חברות ניקיון, רק לשכור
את שירותיו של מישהו שיבוא וינקה פעם או פעמיים בשבוע. אלא שבית הדין לעבודה קבע
פעמים רבות כי נציגות ועד בית נחשבת כמעביד של  עובדי ניקיון או אחזקה בבניין, בין אם
התכוונתם לכך או לאו. לכן חלות על ועד הבית חובות של מעסיק כלפי העובד, כגון תשלום
ביטוח לאומי, נסיעות, מתן חופשה ופדיון ימי חופשה, תשלום דמי הבראה, ואף פיצויי פיטורים,
והעמדת הפנים שקודמת לה – עמידה בחובת השימוע.
 
איך נמנעים מזה?
קודם כל – לא בהכרח חייבים. יש יתרונות בהיותך מעסיק. גם ברמה החברתית והמוסרית –
מי שעובד איתך זוכה לגמול ולזכויות העובד – וגם ברמת התפוקה: אינספור מחקרים מראים
כי עובדים שמרוצים ממצבם עובדים טוב יותר. זה תקף גם לרמת ניקיון חדרי המדרגות.
 
אם ברצונכם בכל זאת להימנע מכך, יש לציין בחוזה בעת ההעסקה, באופן ברור, כי
ההתקשרות החוזית היתה בצורת מזמין-קבלן נותן שירות, וכי אין כל כוונה ליצירת יחסי
עובד-מעביד.

דרך אחרת היא להתקשר עם חברות ניקיון, חברות ניהול או אחזקת בניין, התקשרות
שמונעת את כל חובות המעביד החלות על נציגות ועד בית, שכן המנקה מועסק מול חברות
אלה ולא מול הבניין. לחברות ניקיון יש גם ניסיון ויכולות שעשויים להיטיב עם הבניין בשלל
נושאים.
 
כך או כך, ודאו שהכל ידוע מראש וחתום בחוזה כתוב, כי תיאום ציפיות הוא הכרחי לחיי ועד
סבירים, ולרמה נאותה של ניקיון חדרי מדרגות.